Курс сучасної українскької літературної мови. Частина I, изд. 3

Автор(ы):Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М.
30.04.2015
Год изд.:1965
Издание:3
Описание: Підручник складено за програмою "Сучанса укрїнська литературна мова" для мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів УРСР. Розділи "Вступ", "Лексика и фрзеологія", "Фонетика", "Графіка і орфографія" вступну частину до розділу "Граматика", теми "Дієслово" і "Модальні слова" з розділу "Морфологія" написав М. А. Жовтобрюх. Теми "Іменник", "Прикметник", "Числівник", "Займенник", "Прислівник", "Категорія стану", "Прийменник", "Сполучник", "Частки", "Зв'язка" і "Вигуки" з розділу "Морфологія" написав Б. М. Кулик.
Оглавление:
Курс сучасної українскької літературної мови. Частина I — обложка книги. Обложка книги.
I. Вступ.
II. Лексика і фразеологія.
III. Фонетика.
IV. Графіка і орфографія.
V. Граматика. Морфологія.
  Частини мови.
  Частки мови, або службові слова.
Список скорочень.
Формат: djvu
Размер:9159890 байт
Язык:УКР
Рейтинг: 61 Рейтинг
Открыть: Ссылка (RU)