Экономiка працi (Экономика труда)

Автор(ы):Калина А. В. и др.
06.10.2007
Год изд.:2004
Описание: В учебном пособии излагаются актуальные вопросы экономики труда. При подготовке издания пользовались известные работы и другие труды из смежных разделов, которые вынесены в названия глав. Для студентов бакалавров и специалистов высших учебных заведений и всех, кого интересуют проблемы экономики труда на современном этапе.
Оглавление: Вступ [3]
1. Населення і трудові ресурси України [5]
2. Відтворення трудових ресурсів [31]
3. Ринок праці в Україні [38]
4. Зайнятість населення і безробіття [60]
5. Організація праці [92]
6. Нормування праці як основа її організації [112]
7. Управління продуктивністю [128]
8. Вартість робочої сили та її структура [147]
9. Оплата праці [160]
10. Формування та регулювання заробітної плати [179]
11. Аналіз і планування трудових показників [204]
12. Управління персоналом та кадрова політика на підприємстві [214]
13. Соціальне партнерство [231]
14. Соціальна політика та соціальний захист населення [242]
15. Міжнародна організація праці (МОП) [254]
Список використаної та рекомендованої літератури [264]
Формат: djvu
Размер:1881413 байт
Язык:РУС
Рейтинг: 30 Рейтинг
Открыть: Ссылка (RU)