Менеджмент продуктивности (Калина А. В. и др.)

Менеджмент продуктивности

Автор(ы):Калина А. В. и др.
06.10.2007
Год изд.:2004
Описание: У пропонованому навчальному посібнику відображені досягнення економічної науки в галузі управління продуктивністю з розкриттям і використанням минулих і сучасних світових підходів і досвіду. Розглядаються базові поняття, пов’язані з продуктивністю праці. Висвітлюються питання планування і прогнозування, аналізу, контролю і підвищення продуктивності праці. Для студентів вищих закладів освіти і спеціалістів, які цікавляться проблемами управління інтенсифікацією виробництва і підвищення рівня його ефективності у складних умовах реформування економіки.
Оглавление: Вступ [5]
1. Продуктивність і продуктивність праці [8]
2. Ринкова система і продуктивність [15]
3. Ефективність праці та її показники [20]
  3.1. Визначення продуктивності праці [21]
  3.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці [28]
  3.3. Трудомісткість як один з показників продуктивності праці [40]
4. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці [44]
  4.1. Фактори підвищення продуктивності праці [44]
    4.1.1. Освіта як сигнал про продуктивність праці [51]
  4.2. Резерви підвищення продуктивності праці [57]
5. Продуктивність і способи оплати праці [62]
6. Аналіз, контроль і підвищення продуктивності праці [69]
7. Прогнозування продуктивності праці [86]
  7.1. Вплив структурних зрушень на продуктивність праці [87]
  7.2. Підвищення технічного рівня виробництва [92]
  7.3. Вплив галузевих факторів [96]
  7.4. Обґрунтування підвищення продуктивності суспільної праці методом ланцюгових підстановок [98]
  7.5. Прогнозування продуктивності праці з використанням методу міжгалузевого балансу праці [101]
  7.6. Прогнозування продуктивності праці зіставленням витрат живої та уречевленої праці [105]
8. Планування чисельності працівників [108]
  8.1. Планування чисельності та складу працівників [109]
  8.2. Планування чисельності інших категорій промислово-виробничого персоналу [118]
  8.3. Розрахунок додаткової потреби у працівниках і спеціалістах [120]
  8.4. Методика розрахунку чисельності окремих категорій працівників [122]
9. Програми підвищення та управління продуктивністю [133]
10. Досвід зарубіжних країн в оцінюванні та управлінні продуктивністю [140]
  10.1. Продуктивність праці "білих комірців" [140]
  10.2. Техніка номінальної групи [145]
11. Міжнародне співробітництво з питань підвищення продуктивності [149]
  11.1. ООН, її структура, деякі органи та організації [150]
    11.1.1. Міжнародна організація праці (МОП) [152]
    11.1.2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК) [156]
  11.2. Національні організації продуктивності [157]
    11.2.1. Роль і структура НОП [158]
    11.2.2. Управління [159]
    11.2.3. Організаційні структури та джерела фінансування [160]
    11.2.4. Мережі пошуку ресурсів і партнерів [162]
    11.2.5. Мережі стандартизації, сертифікації та професійної підготовки [162]
    11.2.6. Програми розвитку промисловості [163]
    11.2.7. Перспективи на майбутнє [163]
  11.3. Центр продуктивності України [166]
Додатки [172]
  Додаток 1. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України [172]
  Додаток 2. Практикум з дисципліни "Менеджмент продуктивності" [198]
  Додаток 3. Продуктивність, інновації, якість трудового життя та зайнятість [211]
Список використаної та рекомендованої літератури [228]
Формат: djvu
Размер:1518950 байт
Язык:РУС
Рейтинг: 321 Рейтинг
Открыть: Ссылка (RU)