Страховий та інвестиційний менеджмент (Федоренка Ф. Г.)

Страховий та інвестиційний менеджмент

Автор(ы):Федоренка Ф. Г.
06.10.2007
Год изд.:2002
Описание: У запропонованому колективом авторів підручнику дається рунтовний аналіз сучасного стану інвестиційної та страхової політики України, розглядаються причини її спаду та пропонуються реальні шляхи стабілізації. Праця сприятиме формуванню у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінки якості економічних явищ і процесів, що відбуваються у страховій та інвестиційній діяльності.
Оглавление: Вступ [3]
Роздіч 1. Поняття інвестицій, інвестиційного і страхового менеджменту [6]
  1.1. Економічна сутність інвестицій [6]
  1.2. Економічна сутність і функції страхування [8]
  1.3. Класифікація страхування [12]
  1.4. Класифікація інвестицій [19]
  1.5. Сутність, мета і завдання інвестиційного та страхового менеджменту [20]
  1.6. Основні поняття інвестиційної діяльності [23]
  1.7. Основні поняття страхової справи [26]
Розділ 2. Розвиток фінансових систем України в умовах переходу до ринкової економіки [28]
  2.1. Фінанси і форми фінансових відносин в економіці [28]
  2.2. Фінансові зв'язки між державою і підприємством, підприємством і державою [31]
  2.3. Фінансові зв'язки між державою і громадськими організаціями, державою і населенням [38]
  2.4. Податки і податкова система [39]
  2.5. Кредити населення і депозити небанківських кредитно-фінансових структур [44]
  2.6. Бюджет і структура державної бюджетної системи [48]
  2.7. Банки і банківська система [54]
Роздіч 3. Кредитоспроможність клієнтів банку [63]
  3.1. Сутність кредитоспроможності клієнтів банку [63]
  3.2. Якісний аналіз кредитоспроможності [64]
  3.3. Система показників фінансово-економічного стану позичальника. Рейтинг клієнтів банку [66]
Розділ 4. Фінансовий капітал і фінансовий ринок [73]
  4.1. Ринок чинників виробництва і капіталу [73]
  4.2. Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі [80]
  4.3. Особливості кругообігу фінансових інвестицій [84]
  4.4. Фінансовий капітал [91]
  4.5. Загальна характеристика фінансових ринків у сучасній ринковій економіці [97]
Розділ 5. Інвестиційний процес [104]
  5.1. Регулювання інвестиційної діяльності [104]
  5.2. Стадії інвестиційного процесу [107]
  5.3. Потреба зміни інвестиційної стратегії в Україні [111]
Розділ 6. Управління інвестиційною та страховою діяльністю [115]
  6.1. Державні важелі інвестиційної діяльності [115]
  6.2. Функції управління інвестиційною діяльністю [117]
  6.3. Структура фінансового аналізу підприємства [122]
  6.4. Управління страховою справою [126]
Розділ 7. Розвиток організаційно-господарських структур у ринковій економіці та управління їх фінансовим капіталом [130]
  7.1. Основи формування організаційно-господарських структур і утворення в них фінансового капіталу [130]
  7.2. Показники фінансової стабільності й інтенсивності використання капіталу підприємства [136]
  7.3. Особливості фінансового управління в ринковій економіці [145]
  7.4. Комерційне і фінансове підприємництво [153]
  7.5. Ціна і механізм ринкового ціноутворення [156]
Розділ 8. Прибуток у діяльності організації [165]
  8.1. Роль прибутку і фактори, що впливають на нього [165]
  8.2. Ціны й ціноутворення [172]
  8.3. Валовий прибуток [175]
Розділ 9. Фінансові проблеми управління оборотними коштами організацій [187]
  9.1. Принципи організації оборотних коштів [187]
  9.2. Оптимізація коштів [190]
  9.3. Формування оборотних коштів [202]
Розділ 10. Управління фінансами акціонерного товариства [211]
  10.1. Фінанси у діяльності акціонерного товариства [211]
  10.2. Цінні папери акціонерного товариства [218]
  10.3. Система показників оцінки акцій [226]
  10.4. Дохідність акцій [228]
  10.5. Статистичне забезпечення операцій з облігаціями, акціями і сертифікатами [230]
  10.6. Реєстр акціонерів акціонерного товариства [232]
  10.7. Система показників дохідності облігацій і сертифікатів [234]
  10.8. Забезпечення операцій з вексельного обороту [238]
  10.9. Реорганізація і ліквідація акціонерного товариства [240]
Розділ 11. Інвестиційна діяльність підприємства [246]
  11.1. Інвестиційна діяльність підприємства за даними фінансової звітності [246]
  11.2. Порівняльний аналіз альтеративних інвестиційних проектів [251]
  11.3. Аналіз фінансових інвестицій у системі прийняття управлінських рішень [258]
  11.4. Управління портфелем фінансових інвестицій [270]
Розділ 12. Оцінювання ефективності інвестицій [277]
  12.1. Оцінювання зміни вартості грошей у часі [277]
  12.2. Показники ефективності інвестицій [279]
Роздіч 13. Статистика страхової діяльності [283]
  13.1. Поняття страхування та завдання статистики [283]
  13.2. Система показників страхової діяльності [284]
  13.3. Класифікація та групування, що їх використовує статистика страхової діяльності [286]
Термінологічний словник [291]
Формат: djvu
Размер:2373604 байт
Язык:РУС
Рейтинг: 262 Рейтинг
Открыть: Ссылка (RU)